STRONA STARTOWA O PRZEDSZKOLU GALERIA KĄCIK RODZICA KONTAKT
O PRZEDSZKOLU - Jak pracujemy
Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
GRUPY STARSZE
Godzina Zajęcia
6.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dziecka, praca indywidualna i praca w małych zespołach, przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi
8.15 - 8.25 Ćwiczenia poranne
8.25 - 8.30 Przygotowanie do śniadania
8.30 - 8.50 Śniadanie
8.00 - 9.00 Mycie zębów
9.00 - 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami, z uwzględnieniem zadania diagnostyczno-prognostycznego, zabawa ruchowa
10.00 - 11.15 Pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie
11.15 - 11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe
11.30 - 12.00 Obiad
12.00 - 14.15 Głośne czytanie dzieciom, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, praca indywidualna, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień, skłonności
14.15 - 14.30 Zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku
14.30 - 14.50 Podwieczorek
14.50 - 17.00 Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci do domów


GRUPY MŁODSZE
Godzina Zajęcia
6.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dziecka, praca indywidualna i praca w małych zespołach, przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi
8.15 - 8.25 Zabawa ruchowa
8.25 - 8.30 Przygotowanie do śniadania
8.30 - 8.50 Śniadanie
8.50 - 9.00 Mycie zębów
9.00 - 9.30 Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami, z uwzględnieniem zadania diagnostyczno-prognostycznego, zabawa ruchowa
9.30 - 11.15 Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci, pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie
11.15 - 11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe
11.30 - 12.00 Obiad
12.00 - 12.30 Przygotowanie do odpoczynku
12.30 - 14.00 Odpoczynek poobiedni - słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek
14.00 - 14.30 Czynności samoobsługowe (rozbieranie, ubieranie się , toaleta), zabawa ruchowa
14.30 - 14.50 Podwieczorek
14.50 - 17.00 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub ogrodzie, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów


Copyright 2010 Miejskie Przedszkole nr 9. All rights reserved. Created by VIPERCOM