STRONA STARTOWA O PRZEDSZKOLU GALERIA KĄCIK RODZICA KONTAKT
KĄCIK RODZICA - Opłaty za przedszkole i zajęcia dodatkowe
Wysokość opłat za świadczenia przedszkola na podstawie Uchwały Rady Miasta Siedlce nr XLIII/783/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siedlce.

Koszt dziennego wyżywienia dziecka wynosi 5 zł.

Pozostałe opłaty miesięczne:
  • Rada Rodziców - 30 zł;

Nazwa opłaty Gdzie płacimy Termin opłaty Wysokość opłaty
Opłata za przedszkole W kancelarii przedszkola Do 10-go każdego miesiąca
Składka na Radę Rodziców W kancelarii przedszkola raz na dwa miesiące 30 zł za miesiąc
Stawka żywieniowa W kancelarii przedszkola Do 10-go każdego miesiąca 5 zł dziennie x liczba dni w miesiącu


Copyright 2010 Miejskie Przedszkole nr 9. All rights reserved. Created by VIPERCOM